Bike-ID privaatsuseeskirjad


Kui kasutate Bike-ID teenuseid (edaspidi: “Teenused”), annate INZMO GmbH (vastutav andetöötleja ja teie andmete koguja) kasutusse ka teatud hulga andmeid. Käesolevaga selgitame, milliseid andmeid ja mis eesmärgil kogutakse ning kuidas kasutatakse.

Bike-ID poolt kogutav teave

Kogume teavet, et pakkuda kasutajatele paremaid teenuseid.

Kogume teavet järgmistel viisidel:

 • Teave, mille teie meile annate. Bike-ID teenuste kasutamine eeldab valdavalt Bike-ID’s konto registreerimist. Seejuures võime küsida teilt näiteks teie nime, e-posti aadressi, isikukoodi, telefoninumbrit või krediitkaardi andmeid.
 • Teave, mille saame teilt meie teenuste kasutamise põhjal. Kogume teavet selle kohta, milliseid teenuseid ja kuidas kasutate (näiteks, kas kasutate rattakindlustuse teenust).
 • Seadme teave. Kogume seadmepõhist teavet (nt teie riistvara mudel, operatsioonisüsteemi versioon, ainulaadsed seadme identifikaatorid ja mobiilsidevõrk, sh teie telefoninumber).
 • Logi teave. Kui kasutate meie teenuseid või vaatate Bike-ID poolt pakutavat sisu, kogume ja salvestame konkreetset teavet serverite logides. See sisaldab järgmist:
  a) üksikasju selle kohta, kuidas te meie teenust kasutasite, nt otsingupäringud;
  b) internetiprotokolli aadress;
  c) seadme sündmuste teave, nt rikked, süsteemi aktiivsus, riistvara seaded, brauseri tüüp, brauseri keel, teie taotluse kuupäev ja kellaaeg ning viitav URL;
  d) küpsised, mis võivad tuvastada teie brauseri või Bike-ID konto.
 • Asukoha teave. Kui kasutate Bike-ID teenuseid, võime koguda ja töödelda teavet teie tegeliku asukoha kohta. Kasutame eri tehnoloogiaid asukoha määramiseks (nt IP-aadressid, GPS ja muud andurid), mis võivad anda teavet näiteks läheduses asuvate seadmete, WiFi-pääsupunktide ning mobiilsidemastide kohta.
 • Küpsised ja sarnased tehnoloogiad. Kasutame erinevaid tehnoloogiaid, et koguda ja salvestada teavet, kui külastate Bike-ID teenust. Sellega seoses võime teie brauseri või seadme tuvastamiseks kasutada küpsiseid või sarnaseid tehnoloogiaid.

Kuidas kasutame kogutud teavet?

Kasutame kõikidelt teenustelt kogutud teavet teenuste pakkumiseks, haldamiseks, kaitsmiseks ja täiustamiseks ning uute teenuste arendamiseks ning Bike-ID kasutajate kaitsmiseks. Lisaks kasutame seda teavet teile kohandatud sisu pakkumiseks, nt esitades teile asjakohasemaid reklaame.

Kui võtate Bike-ID’ga ühendust, talletame selle suhtluse, et aidata lahendada tekkida võivaid probleeme. Võime kasutada teie e-posti aadressi, et teavitada teid meie teenustest, nt anda teile teada kavandatavatest muudatustest või täiustustest.

Teave, mida teie jagate

Teinekord lubab Bike-ID teil teistega enda kohta Bike-ID’s salvestatud teavet jagada. Pidage meeles, et kui jagate teavet avalikult, võivad otsingumootorid, selle registreerida.

Teave, mida Bike-ID jagab

Bike-ID ei jaga teie isiklikku teavet ettevõtete, organisatsioonide ja isikutega Bike-ID’st ja temale kuuluvatest äriühingutest väljaspool teie nõusolekuta.

Bike-ID’l on õigus jagada teie isiklikku teavet kolmandatele osapooltele teie nõusolekuta, kui meil on alust heauskselt arvata, et juurdepääs sellele teabele, selle kasutamine, säilitamine või avalikustamine on vajalik järgmistel põhjustel:

 • järgida kohaldatavaid seadusi, määrusi, kohtuprotsesside või täitmisele kuuluvaid riiklikke nõudeid;
 • tuvastada ja ära hoida, kuritegevust, sh pettusi või turva- või tehnilisi probleeme või muul viisil nendega tegeleda.

Teabe turvalisus

Teabe turvalisuse tagamiseks oleme teinud järgmised sammud:

 • krüpteerime Bike-ID teenuseid, kasutades SSL-i;
 • vaatame pidevalt üle meie teabe kogumise, salvestamise ja töötlemise tavad, sh füüsilised turvameetmed, et kaitsta süsteeme volitamata juurdepääsu eest;
 • piirame juurdepääsu isiklikule teabele nendele Bike-ID töötajatele ja lepinguosalistele, kellel on seda teavet vaja selle töötlemiseks, ning kellele kehtivad ranged lepingulised konfidentsiaalsusega seotud kohustused ja keda võib karistada või nendega lepingu lõpetada, nende kohustuste rikkumisel.

Teie õigused ja nende kasutamine

 • Õigus ligipääsule: teil on õigus saada infot kõigi andmete kohta, mida töötleme, kontakteerudes meiega otse.
 • Õigus parandustele: teil on õigus parandada/paluda parandada või täiendada ebaõigeid ja/või puudulikke Bike-ID poolt salvestatud andmeid kontakteerudes meiega otse.
 • Õigus kustutamisele: teil on õigus paluda enda kohta kogutud info kustutamist meie süsteemidest. Juhul, kui meil ei ole seadusest tulenevat kohustust seda mitte teha, teeme seda koheselt.
 • Õigus vastuväidetele: teil on õigus loobuda kogu turunduskommunikatsioonist. Selle tagajärjel võib teil olla vähem võimalusi meie teenuste kasutamiseks või info saamiseks teenuste uuenduste osas.
 • Õigus piirata andmete töötlemist: teil on õigus piirata oma andmete töötlemist meie poolt. Selle tagajärjel võib teil olla vähem võimalusi meie teenuste kasutamiseks või info saamiseks teenuste uuenduste osas.
 • Õigus andmeid üle kanda: teil on õigus paluda Bike-ID'l teie kohta kogutud andmeid edastada kolmandatele osapooltele üldlevinud struktuuris ja formaadis.
 • Eelnimetatud õigusi saate kasutada saates meile sellekohase kirjaliku avalduse. Isikutuvastuseks tuleb nimetatud avaldusele lisada koopia isikuttõendavast dokumendist, ees ja perekonnanimi, aadress ja telefoninumber. Vajadusel võime paluda teil esitada täiendavat informatsiooni.

Muudatused

Bike-ID privaatsuseeskirjad võivad aeg-ajalt muutuda. Postitame teate privaatsuseeskirjade mis tahes muudatustest oma veebis (www.bike-id.eu).

Muudetud: 25.05.2018

Palun

vali keel