Bike-ID kasutustingimused

Täname, et kasutate Bike-ID teenuseid („Teenused”). Teenusepakkuja on INZMO GmbH („Bike-ID”), aadress: Charlottenstrasse 2, 10969 Berliin, Saksamaa.

Teenuste kasutamisel nõustute alljärgnevate tingimustega.

Bike-ID teenuste kasutamine

Palume järgida kõiki eeskirju, mis on Bike-ID teenuste kasutamisel kättesaadavaks tehtud.

Seoses meie teenuste kasutamisega võime saata teile teadandeid teenuste kohta, administratiivseid sõnumeid ja muud teavet. Võite mõnest neist teavitustest loobuda.

Kliendikonto Bike-ID’s

Bike-ID teenuste kasutamiseks on vaja luua kliendikonto Bike-ID veebis (www.bike-id.eu) või Bike-ID mobiiliaplikatsioonis.

Konto kaitsmiseks hoidke oma parool konfidentsiaalsena. Vastutate tegevuste eest, mis teie Bike-ID kontol või sellega seoses tehakse.

Privaatsus ja autoriõiguste kaitse

Bike-ID privaatsuseeskirjad selgitavad, kuidas Bike-ID käib ümber teie isikuandmetega ja kaitseb teie privaatsust teenuste kasutamisel. Bike-ID teenuste kasutamisel nõustute, et Bike-ID võib kasutada andmeid privaatsuseeskirjade järgi.

Teie teabesisu Bike-ID teenustes

Bike-ID teenused võimaldavad teil teabesisu üles laadida, esitada, salvestada, saata ja vastu võtta. Teile jääb selles teabesisus teile kuuluva intellektuaalomandi õiguse omandiline kuuluvus.

Kui laete üles, esitate, salvestate, saadate või võtate vastu teabesisu Bike-ID teenustes või teenuste kaudu, annate Bike-ID’le (ja meie koostööpartneritele) ülemaailmse litsentsi kasutada, salvestada, taastoota, muuta, luua tuletatud teoseid (nt tõlkimisest, kohandamisest või teistest meie tehtud muudatustest, mis on tingitud vajadusest muuta teie teabesisu meie teenustega paremini sobivaks), edasi anda, avaldada, avalikult esitada, kuvada ja levitada niisugust teabesisu. Selle litsentsiga antud õigused kehtivad piiratud eesmärgil, et teenindada, reklaamida ja parandada meie teenuseid ning arendada uusi. Litsents kehtib ka pärast seda, kui peatate meie teenuste kasutamise. Mõned teenused pakuvad võimalusi meie teenustes pakutavale teabesisule juurdepääsu omamiseks ja selle eemaldamiseks. Lisaks on mõnes teenuses tingimused või seaded, mis piiravad nendesse teenustesse saadetud teabesisu kasutamise ulatust.

Privaatsuseeskirjadest või kindlate teenuste lisatingimustest leiate lisateavet selle kohta, kuidas Bike-iD teabesisu kasutab ja talletab.

Bike-ID teenuste tarkvara

Kui teenusel on vaja või see sisaldab allalaaditavat tarkvara, võib see automaatselt uuenduda teie seadmes kohe, kui uus versioon või funktsioon on saadaval. Mõned teenused võimaldavad teil automaatse uuendumise seadeid kohandada.

Bike-ID annab teile isikliku, ülemaailmse, tasuta, võõrandamatu ja ainuõiguseta litsentsi teenuse osana Bike-ID poolt pakutava tarkvara kasutamiseks. Selle litsentsi ainueesmärk on lubada teil kasutada Bike-ID teenuseid.

Teenuste muutmine ja lõpetamine

Võite Bike-ID teenuste kasutamise igal ajal peatada. Bike-ID võib peatada teenuse pakkumise teile ja igal ajal lisada või luua uusi piiranguid oma teenustele.

Vastutus teenuste eest

Bike-ID ei vastuta selle teenuste kasutajate poolt Bike-ID registrisse sisestatud andmete ja üleslaaditud failide sisu eest.

Bike-ID ei vastuta võimalike viivituste, tõrgete või katkestuste eest, mida põhjustavad Bike-ID registris tema kontrolli alt väljas olevad asjaolud nagu force majeure, elektrikatkestused, häired teie või Bike-ID andmeside ühenduses või muude elektrooniliste seadmete ja vahendite, sealhulgas tarkvara, töös.

Bike-ID ei vastuta võimalike kasutamisest või mittekasutamisest tekkinud kahjude või saamatajäänud tulu eest.

Teave tingimuste kohta

Võime neid või muid teenusele kehtivaid lisatingimusi muuta, nt seaduse või teenuste muudatuse kajastamiseks. Peaksite tingimusi regulaarselt üle vaatama. Teatise tingimuste muutumise kohta avaldame oma veebilehel www.bike-id.eu. Teatise muudetud lisatingimuste kohta postitame kohaldatavasse teenusesse. Muudatused ei kehti tagasiulatuvalt ja rakenduvad kõige varem 7 päeva pärast postitamist.

Teenuse uusi funktsioone puudutavad või juriidilistel põhjustel tehtud muudatused jõustuvad viivitamatult. Kui te ei nõustu muudetud teenusetingimustega, saate lõpetada Bike-ID teenuse kasutamise.

Teenustest või tingimustest tulenevaid või nendega seotud vaidlustele kehtivad Saksamaa Liitvabariigi seadused.

Palun

vali keel